Uporedo sa porastom broja stanovnika što opterećuje samu planetu i na dnevni red svih vlada stavlja pitanja održivosti postojećih sistema, količina hrane, pitkih voda i probleme siromaštva, ono što daje novu dimenziju ovom izazovu sa kojim se suočava moderno društvo, jeste porast starijih osoba. Naime, do 2050. godine broj starijih osoba na planeti će porasti na više od dve milijarde, pokazuju rezultati istraživanja „Globalni indeks Starenja 2013“, koji je sproveo HelpAge International.

Danas u svetu, skoro 900 miliona stanovnika ima preko šesdeset godina, a od 91 zemlje koje su uključene u ovo istraživanje, Srbija zauzima 64. mesto po broju starijih žitelja. „Svet ubrzano stari. Broj osoba starijih od 60 godina već je veći od broja dece mlađe od pet godina a do 2050. godine će premašiti broj dece mlađe od petnaest. Međutim, kontinuirano isključivanje tema vezanih za starenje i starije iz nacionalnih i globalnih političkih agendi je jedna od najvećih prepreka u borbi da se izađe u susret potrebama demografsko starenja“, ističe Silvia Stefanoni, izvršna direktorka HelpAge International-a.

Zemlje sa najstarijim stanovništvom uglavnom su locirane na evropskom tlu, a dug životni vek povezan je sa boljim standardom i kvalitetom života. Tako recimo, skoro svaki četvrti žitelj Monaka ima preko 65 godina, dok je u Italiji to svaki peti pojedinac. Među deset država sa najvećim brojem osoba preko 65 godina, nalaze se još i Japan, Grčka, Nemačka, Španija, Švedska, Belgija, Bugarska i San Marino. S druge strane, u Jordanu, Laosu, Mongoliji, Nikaragvi i Vijetnamu stanovništvo najbrže stari, pa će se u ovim zemljama broj starih do 2050. godine udvostručiti. Slična sudbina očekuje i mnoge istočnoevropske zemlje, uključujući Rusiju i Ukrajinu, gde će do polovine ovog veka, skoro trećina stanovnika biti starije osobe. Bitno je napomenuti, da kvalitet života i položaj starijih osoba nije nužno u direktnoj vezi sa ekonomskom razvijenošću date zemlje, pa tako relativno ekonomski nerazvijena Šri Lanka zauzima 36. mesto na Globalnom indeksu starenja, upravo zahvaljujući okruženju koje je povoljno nastrojeno ka starijima. Na začelju tabele nalazi se Avganistan, Crna Gora je na 83. mestu, dok je Hrvatska na 41. Najbolji uslovi za život starijih osoba su u Švedskoj, a prate je Norveška, Nemačka i Holandija.

Problem prenaseljenosti Zemlje tema je o kojoj se uveliko govori. Pojedini stručnjaci predviđaju da će do kraja ovog veka broj stanovnika na planeti prevazići cifru od 9 milijardi stanovnika. Iako postoje sporenje oko toga koliko Zemlja može da „izdrži“ stanovnika, ono što jeste opšte poznato je da su pojedini regioni poput afričkog kontinenta, zemalja Latinske Amerike i čitav niz zemalja Azije „vruće tačke“ kada govorimo o prenesaljenosti stanovnika. Porast stanovnika se odvija uglavnom u oblastima u kojima postoje problemi sa resursima, pa svakako problemi sa kojima će se suočavati buduće generacije jeste nestašica hrane, kao i pitke vode. S druge strane, mesta gde ima dovoljno resursa, koji bi mogli da zadovolje potrebe i razvijenih, ali i da se dopreme do oblasti sa slabo razvijenim resursima, uglavnom su nenaseljena. Najbolji primer za to jeste Bajkalsko jezero, za koje ruski stručnjaci tvrde da može da napoji sve stanovništvo na planeti. Osim Rusije, čija bi neosvojena prostranstva poljoprivrednih dobara mogla da obezbede svetu žitarice i druge namirnice, tu je i Kanada, koja takođe ima velika prostranstva koja su slabo naseljena i nisu adekvatno iskorišćena.