Ovogodišnja suša u Vojvodini proglašena je elementarnom nepogodom na sednici Vlade Vojvodine. Pokrajinska Vlada je najavila olakšice poljoprivrednim proizvođačima, kako bi se umanjile štete od suše i pomogla priprema za kvalitetnu jesenju setvu. Velike suše uticale su i na stanje u vojvođanskim ribnjacima. Zato će oko 22 miliona dinara biti uloženo u obnovu ribnjaka koji su stradali tokom suše. Obnova ribnjaka znači čišćenje i uređenje, produbljivanje dovodnih i odvodnih kanala i uređenje ugroženih ribljih staništa.

Timovi britanske Agencije za zaštitu životne sredine spasili su u avgustu na hiljade riba ugroženih velikim vrućinama. Toplo vreme i odsustvo kiše fatalno je ugrozilo riblji svet, navodi Agencija čiji su timovi postavljali mehanizme za povećanje nivoa kiseonika u rekama koje su bile najugroženije.Usled vrućina nivo kiseonika u vodama može toliko da opadne da izazove preveliku osetljivost riba na bolesti ili pak fatalne ishode gušenja. Zbog opadanja nivoa kiseonika tokom jula, prema podacima britanske Agencije u rekama ove zemlje je prilikom 15 incidenata stradalo oko 50.000 riba. Nagle vremenske promene sprečavaju ribe da se prilagode novim uslovima i to postaje uzrok  uginuća ovog osetljivog sveta. Agencija je zamolila ribare i vlasnike vodenih površina da uočavaju bilo kakve promene u vodama. Kada su ugrožene nedostatkom kiseonika ribe se bore za vazduh na površini ili plivaju neprirodno, na boku ili leđima.

Kvalitet vazduha opet možemo proveriti na web adresi www.sepa.gov.rs. „Svе automatskе mеrnе stanicе za praćеnjе kvalitеta vazduha od danas su ponovo aktivnе i vidljivе na vеb-stranici Agеncijе za zaštitu životnе srеdinе,“ saopštilo je Ministarstvo energetike. U saopštenju se navodi da je do zastoja u radu pojеdinih stanica krajеm 2012. došlo zbog potеškoća u sеrvisiranju oprеmе, a počеtkom fеbruara ovе godinе došlo jе i do isključivanja prikaza podataka u rеalnom vrеmеnu pojеdinih stanica na sajtu Agеncijе. Ministarstvo еnеrgеtikе, razvoja i zaštitе životnе srеdinе obеzbеdilo jе počеtna srеdstava za nabavku rеzеrvnih dеlova i sеrvisiranjе, kako bi radnici Agеncijе i angažovani sеrvisеri mogli da osposobе bar minimalan broj analizatora za praćеnjе kvalitеta vazduha na svim automatskim stanicama u državnoj mrеži.“ Na kraju saopštenja stoji da je  „aktiviranjеm prikaza izmеrеnih koncеntracija zagađujućih matеrija u rеalnom vrеmеnu i sa smanjеnim brojеm analizatora, Agеncija jе odgovorila na vеliko intеrеsovanjе javnosti za podatkе o kvalitеtu vazduha.“

Dvadeset šestog juna svet obeležava Međunarodni dan očuvanja tropskih šuma. Tropskih šuma koja imaju funkciju pluća planete danas ima veoma malo u svetu, a najzastupljenije su u Brazilu. U ovoj južno-američkoj državi nalazi se skoro trećina od ukupnog broja kišnih šuma koliko ih ima na svetu, i to najviše u području Amazona. Tropske šume su od izuzetnog značaja zbog svoje biološke raznovrsnosti, izvor lekovitog bilja, visokog prinosa hrane, ali uprkos tome zauzimaju tek 5% svetske površine, dok ih je nekada bilo duplo više.

Beogradvode ukinulu su stanje redovne odbrane od poplava, pošto je nivo vode na Savi i Dunavu pao ispod granice koja je pokreće.  U saopštenju je navedeno da će na najvećim poplavnim talasima biti urađeno čišćenje šetališta, tempom koji će zavisiti od brzine povlačenja vode. Pošto je nivo vode opao poslednjih dana za 25 centimetara, u narednim danim se očekuje nastavak opadanja, saopštilo je preduzeće Beogradvode.

Preventivna podela tableta kalijum jodida građanima koji žive u blizini nuklearke Krško postavila je pitanje bezbednosti ove slovenačke nuklearne elektrane na najviši državni nivo. Nakon što su slovenačke vlasti u cilju preventive podelile tablete kalijum jodida stanovništvu koje živi u radijus od 10 km oko nuklearke, hrvatski ministar unutrašnjih poslova Ranko Ostojić razgovarao je sa slovenačkim kolegom Tomažom Gantarom. Tema razgovora bila je, naravno, rašireni strah od moguće radijacije iz Krškog. Slovenačka strana je uverila hrvatskog ministra da je podela tableta bila samo uobičajena mera predostrožnosti, a da je bezbednost u Krškom u najboljem redu.

„Klizište koje je nastalo zbog rudarskih operacija u rudnicima lignita u Kolubari napreduje prema selu Junkovac u opštini Lazarevac, preteći da proguta njegove pojedine delove; dve kuće i put su već uništeni, a deset drugih porodica su u opasnosti. Proteklog vikenda je brdo pored Junkovca počelo da klizi nadole zbog pritiska od rudarske prekrivke odložene u njegovoj blizini,“ saopštila je nevladina organizacija CEKOR.

Još od prošlog vikenda radnici EPS-a pokušavaju da zaustave klizište, međutim, do sada uspeli su samo da ga uspore. Državni inspektor je takođe posetio teren i državni čelnici su izjavili kako će preispitati poslovanje EPS-a. Ipak, prema izjavi predstavnika CEKOR-a na terenu, ljudi u Jankovcu su veoma uplašeni i još uvek ne vide jasne alternative za premeštaj sa tog područja.

“Najverovatnije, ovo uništenje se dešava zbog nemarne prakse EPS-a, koji odlaže jalovinu na nepažljiv način bez mera osiguranja protiv rizika od odronjavanja” rekao je Zvezdan Kalmar ispred CEKOR-a.

Pčele na tlu Evropske unije biće ubuduće zaštićene novom zakonskom merom koja stupa na snagu u decembru ove godine. Evropska komisija predložiće Evropskom parlamentu zakon o zabrani prskanje biljaka i cerealija Fypronylom, veoma opasnim pesticidom koji posebno ugrožava pčele i ostale oprašivače. Ovaj insekticid pripada grupi phenylpyrazola i otrovniji je minimum 6000 puta u poređenju sa hemikalijom DDT i zato opasno ugrožava populaciju pčela na evropskom tlu. Ako bude primenjena, ova zabrana će ipak trajati samo dve godine. Koordinacija za održanje pčela zatražila je totalnu suspenziju Fipronila. Evropska komisija je prethodno tokom proleća stavila zabranu na tri pesticida, takođe pogubna za populaciju pčela, pa je ovo naredni korak u zaštiti veoma osetljive i u ekosistemu značajne polulacije kreatora meda.

Od ponedeljka, 22. aprila 2013. godine, građani će sva pitanja, sugestije ili probleme koji ih muče kada je reč o „zelenim“ temama moći da upute na jednu adresu - Zelenu poslaničku kancelariju. Pitanja zaštite životne sredine, održivog razvoja, zelene ekonomije, zdravlja i poboljšanja kvaliteta života, zaštite ljudskih prava i sloboda rešavaće se kroz direktnu komunikaciju građana sa Narodnim poslanikom, odnosno predsednikom političke stranke Zeleni Srbije, Ivanom Karićem. Ideja je da se kroz otvorenu saradnju, u kojoj će učestvovati i nevladin sektor, kreiraju predlozi za zakonodavni rad poslanika kako bi se izrazila volja i interes građana na polju ekologije, promovisanja nauke, obrazovanja, nenasilja, ali i drugih pitanja koja su od značaja za građane.

U Francuskoj je u toku drugi krug tendera za izgradnju 200 vetroturbina ukupne snage 1GW. OFF shore turbine, odnosno turbine na vodi u Francuskoj trenutno imaju kapacitet od 2GW. Nova iniicjativa na polju iskori[’avanja energije vetra,  deo je planova ove zemlje, koja se u velikoj meri do sada oslanjala na nuklearnu energiju,  da do 2025. godine umanji učešće nuklearnih elektrana za 50 odsto. Novi tender podrazumeva investicije od oko četiri i po milijarde dolara i otvaranje na hiljade novih radnih mesta. Jedan od funkcionera koji snažno zagovara upotrebu obnovljivih izvora energije je i francuski predsednik Fransoa Olan.