Umesto automobilom, građani Evropske unije, Kanade, Tajvana, Brazila, Argentine, Japana, Turske, ove nedelje na posao ili do grada idu biciklom, trotinetom ili bilo kojim nemotorizovanim prevoznim sredstvom. Razlog tome jeste Evropska nedelja mobilnosti, kampanja koja promoviše smanjenje zagađenja izazvanog saobraćajem, razvoj biciklizma i stvaranje ekološki čistijih uslova za život, a održava se od 16. do 22. Septembra.  Kampanja je prvi put organizovana 2002. godine, a danas u njoj učestvuje više od 2000 gradova. Poslednjeg dana, tačnije 22. septembra obeležava se Svetski dan bez automobila,  a ovoj akciji priključili su se i građani Srbije, pa je već planirana Masovna biciklistička promotivna vožnja u duhu saobraćajne tolerancije na novosadskim ulicama sa početkom u 18h.  U Beogradu ovim povodom će i zaposleni u Vladi, odnosno u ministarstvu energetike voziti bicikle. Naime, UNDP, grad Beograd i ministarstvo su obeležavajući nedelju mobilnosti ispred zgrade ministarstva postavili 20 novih bicikala koje će besplatno moći da koriste zaposleni u ministarstvu.

Danas je Međunarodni dan zaštite ozonskog omotača, ustanovljen zbog alarmantnog smanjenja sloja ozona bez kog nema života na zemlji. Pokrenut je 1995. godine, kada je ustanovljen Montrealski protokol koji sadrži predloge konkretnih aktivnosti zemalja kako bi se šteta umanjila. Alarmantno smanjenje ozonskog sloja u poslednjoj deceniji i poziv na uzbunu učinili su dosta u ublažavanju štete. Upotreba hemikalija koje ga oštećuju a nalaze se u sprej bocama, frižiderima, i t.d. je globalno drastično umanjena, ali posledice će dugo trajati, čak decenijama.  

Promene na ozonskom omotaču su popularno nazvane ozonske rupe. Uočene su pre mnogo decenija, prvo u oblasti Južnog pola. Prisustvo ozona u područjima ozonskih rupa je mnogo manje nego što bi trebalo za potpunu zaštitu od štetnih posledica Sunčevog zračenja.

Evo jedne prilike za sve koji su u biznisu reciklaže i proizvodnje plastičnih kesa. Srpsko ministarstvo energetike objavilo je konkurs za dodelu podsticajnih sredstava za “ponovnu upotrebu i iskorišćavanje otpada kao sekundarne sirovine ili za dobijanje energije i za proizvodnju kesa – tregerica za višekratnu upotrebu za 2013. godinu.” U tekstu konkursa navedeni su  uslovi, a mogu konkurisati operateri postrojenja za tretman otpada ili proizvođači kesa tregerica za višekratnu upotrebu debljine preko 20 mikrona. Iznos novca koji kao podsticaj mogu dobiti oni koji konkurišu je, recimo, 18.390 dinara po toni otpadne gume koja će biti korišćena kao sirovina, ili 10 dinara po kilogramu otpadnog ulja koje će biti ponovo korišćeno kao sirovina, ili 6.010 dinara po toni u slučaju kesa koje će biti ponovo korišćene, i tako dalje. U srbiji se inače reciklira svega 10 procenata otpada, a ono što najviše fali da bi taj procenat bio povećan jeste proces primarne separacije od koga svi zavisimo ako želimo da se ponašamo u skladu sa principima zaštite životne sredine.  Konkurs traje do kraja januara 2014. godine.

Ekološka katastrofa izazvana razvejavanjem pepela u okolini Obrenovca je zaustavljena. Kako je saopštila TENT „kaseta 1, pepelišta Termoelektrane „Nikola Tesla“ A u Obrenovcu, površine 70 hektara i visine 35 metara, u celosti je prekrivena zemljom i komletno pripremljena za jesenju setvu trava.“ Povodom završetka obećanih radova iz TENT-a su saopštili da je „stvaranjem uslova za trajnu rekultivaciju tog dela pepelišta zaustavljeno razvejavanje pepela sa deponije TENT A po Obrenovcu i okolnim neseljima, čime je saniran jedan od velikih ekoloških problema kako za obrenovačku opštinu, tako i za šire okruženje.“ Stranka Zeleni Srbije pozdravljajući završetak radova izrazila je nadu da se ovakav ekološki akcident u Obrenovcu više neće ponoviti.

Ovogodišnja suša u Vojvodini proglašena je elementarnom nepogodom na sednici Vlade Vojvodine. Pokrajinska Vlada je najavila olakšice poljoprivrednim proizvođačima, kako bi se umanjile štete od suše i pomogla priprema za kvalitetnu jesenju setvu. Velike suše uticale su i na stanje u vojvođanskim ribnjacima. Zato će oko 22 miliona dinara biti uloženo u obnovu ribnjaka koji su stradali tokom suše. Obnova ribnjaka znači čišćenje i uređenje, produbljivanje dovodnih i odvodnih kanala i uređenje ugroženih ribljih staništa.

Timovi britanske Agencije za zaštitu životne sredine spasili su u avgustu na hiljade riba ugroženih velikim vrućinama. Toplo vreme i odsustvo kiše fatalno je ugrozilo riblji svet, navodi Agencija čiji su timovi postavljali mehanizme za povećanje nivoa kiseonika u rekama koje su bile najugroženije.Usled vrućina nivo kiseonika u vodama može toliko da opadne da izazove preveliku osetljivost riba na bolesti ili pak fatalne ishode gušenja. Zbog opadanja nivoa kiseonika tokom jula, prema podacima britanske Agencije u rekama ove zemlje je prilikom 15 incidenata stradalo oko 50.000 riba. Nagle vremenske promene sprečavaju ribe da se prilagode novim uslovima i to postaje uzrok  uginuća ovog osetljivog sveta. Agencija je zamolila ribare i vlasnike vodenih površina da uočavaju bilo kakve promene u vodama. Kada su ugrožene nedostatkom kiseonika ribe se bore za vazduh na površini ili plivaju neprirodno, na boku ili leđima.

Kvalitet vazduha opet možemo proveriti na web adresi www.sepa.gov.rs. „Svе automatskе mеrnе stanicе za praćеnjе kvalitеta vazduha od danas su ponovo aktivnе i vidljivе na vеb-stranici Agеncijе za zaštitu životnе srеdinе,“ saopštilo je Ministarstvo energetike. U saopštenju se navodi da je do zastoja u radu pojеdinih stanica krajеm 2012. došlo zbog potеškoća u sеrvisiranju oprеmе, a počеtkom fеbruara ovе godinе došlo jе i do isključivanja prikaza podataka u rеalnom vrеmеnu pojеdinih stanica na sajtu Agеncijе. Ministarstvo еnеrgеtikе, razvoja i zaštitе životnе srеdinе obеzbеdilo jе počеtna srеdstava za nabavku rеzеrvnih dеlova i sеrvisiranjе, kako bi radnici Agеncijе i angažovani sеrvisеri mogli da osposobе bar minimalan broj analizatora za praćеnjе kvalitеta vazduha na svim automatskim stanicama u državnoj mrеži.“ Na kraju saopštenja stoji da je  „aktiviranjеm prikaza izmеrеnih koncеntracija zagađujućih matеrija u rеalnom vrеmеnu i sa smanjеnim brojеm analizatora, Agеncija jе odgovorila na vеliko intеrеsovanjе javnosti za podatkе o kvalitеtu vazduha.“

Dvadeset šestog juna svet obeležava Međunarodni dan očuvanja tropskih šuma. Tropskih šuma koja imaju funkciju pluća planete danas ima veoma malo u svetu, a najzastupljenije su u Brazilu. U ovoj južno-američkoj državi nalazi se skoro trećina od ukupnog broja kišnih šuma koliko ih ima na svetu, i to najviše u području Amazona. Tropske šume su od izuzetnog značaja zbog svoje biološke raznovrsnosti, izvor lekovitog bilja, visokog prinosa hrane, ali uprkos tome zauzimaju tek 5% svetske površine, dok ih je nekada bilo duplo više.

Beogradvode ukinulu su stanje redovne odbrane od poplava, pošto je nivo vode na Savi i Dunavu pao ispod granice koja je pokreće.  U saopštenju je navedeno da će na najvećim poplavnim talasima biti urađeno čišćenje šetališta, tempom koji će zavisiti od brzine povlačenja vode. Pošto je nivo vode opao poslednjih dana za 25 centimetara, u narednim danim se očekuje nastavak opadanja, saopštilo je preduzeće Beogradvode.

Preventivna podela tableta kalijum jodida građanima koji žive u blizini nuklearke Krško postavila je pitanje bezbednosti ove slovenačke nuklearne elektrane na najviši državni nivo. Nakon što su slovenačke vlasti u cilju preventive podelile tablete kalijum jodida stanovništvu koje živi u radijus od 10 km oko nuklearke, hrvatski ministar unutrašnjih poslova Ranko Ostojić razgovarao je sa slovenačkim kolegom Tomažom Gantarom. Tema razgovora bila je, naravno, rašireni strah od moguće radijacije iz Krškog. Slovenačka strana je uverila hrvatskog ministra da je podela tableta bila samo uobičajena mera predostrožnosti, a da je bezbednost u Krškom u najboljem redu.