U trenutku kada je nivo zagađenja u Beogradu prošle nedelje bio rizično i kritično visok sve što nam je na kraju tog zagušljivog dana preostalo, bilo je da nemoćno čekamo vetar.To smo mogli zaključiti na osnovu poruke iz Gradskog zavoda za zaštitu koji prati nivo zagađenja: sutra će možda biti bolje jer će vetar biti jači. U izveštajima o problemu progovorile su brojke. U Beogradu vozimo više od 500.000 automobila, greje nas 45 kotlarnica toplana i 150.000 peći po kućama. Kada se faktori zagađenja vazduha ukrste u zimskim mesecima svake godine dobijemo pravu sliku o tome kako sporo napredujemo ka trajnim rešenjima – korišćenju obnovljivih izvora energije. U međuvremenu dobijemo samo pojednostavljene poruke – manje vozite, više hodajte, ili, ne izlazite iz kuće.