Evropski zeleni dogovor predstavljen u Briselu krajem prošle godine je takozvana mapa puta koja iskušenja klimatskih promena i drugih ekoloških izazova treba da pretvori u ekonomsku prednost Evropske unije.  Deo zelenog dogovora EU je i saradnja sa svim globalnim faktorima i partnerstvo sa svetom, ali i sa zemljama na Balkanu. Upravo je ovo plenarna tema na predstojećim Međunarodnim danima energetike i investicija u Novom Sadu. Organizator najavljuje ukupno osam tema panela koji će se baviti pored ostalog i kvalitetom vazduha u Srbiji. Glavna plenarna sesija nosi naslov: „Srbija – deo evropskog zelenog dogovora.“ Na Danima energetike koji će biti održani 26. i 27. februara u prostorima Novosadskog sajma biće prisutni predstavnici nekoliko ministarstava, pokrajinskih i lokalnih vlasti, Evropske komisije, Evropske banke za obnovu i razvoj, programa UN za razvoj i drugi, najavljuje organizator.