U Srbiji se, u ovom trenutku, manje od 15 odsto mladih žena odlučilo da razvija svoje znanje u oblasti informacionih tehnologija. U trenutku kada sva zvona bruje o digitalnoj revoluciji i Industriji 4.0, ovaj podatak nimalo ne ohrabruje.

„Mi se naravno tešimo time da nije mnogo bolja situacija ni u zemljama EU, gde je taj procenat nešto manji od 17 odsto. Nažalost,u poslednje dve godine čak postoji trend pada i zapravo se pojavljuje veći jaz između mušakaraca i žena u ovoj oblasti“, za portal Energynews objašnjava Tatjana Matić, državna sekretarka Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija.

U cilju veće zastupljenosti žena u ITju, resorno ministarstvo, u saradnji sa nevladinim organizacijama širom Srbije održava obuke i prekvalifikacije.

„Prošle godine smo imali javni konkurs za devet organizacija koje su pružile program obuke i prekvalifikacije i do sada je preko tri stotine žena završilo ovaj program. Sve se dešavalo širom Srbije jer nama je takođe jako značajno da se uključe sve građanke koje se regionalno raspoređene“, kaže Tatjana Matić i dodaje: „Znači nije nam fokus samo na velikim gradskim sredinama kao što je Beograd, Novi Sad ili Niš, gde svakako ima dosta obrazovnih institucija koje pružaju ovakvu vrstu obrazovanja, mi smo se trudili da odemo i u Suboticu i u Niš i u Vranje i u Novi Pazar“.

Još jedan od načina da se promovišu informacione tehnologije je i uvođenje informatike kao obaveznog predmeta.

„Ali neophodna je reforma obrazovanja koja će praktično u sve predmete uneti tehnologiju kao jedan novi metod. Verujemo da će na taj način mladi ljudi, samim tim i devojčice u osnovnoškolskom obrazovanju biti sve više motivisane i u prilici da se upoznaju sa nekim savremenim tehnologijama, sa programiranjem, programskim jezicima. Bez obzira na to da li će želeti sutra da se bave programiranjem ili će koristiti savremene tehnologije u nekim drugim profesijama kao što je medicina, turizam, saobraćaj, moda. Ne možemo da zamislimo ni danas a tek nećemo moći da zamislimo kroz 10 ili 15 godina bilo koje zanimanje bez posedovanja digitalnih veština i kompetencija“, zaključuje Tatjana Matić.