Kompanija Google najavila je da će u 2017. godini u potpunosti preći na korišćenje struje koja je proizvedena iz obnovljivih izvora energije. Iako je u protekloj godini ovaj udeo bio skoro 50 odsto iskorišćene energije, u ovoj godini Google ne planira da troši konvencionalno proizvedenu energiju.

Ovaj internet gigant je već najveći kupac energije koja je proizvedena iz obnovljivih izvora.  Prošle godine za svoje poslovanje Google je otkupio 44 procenta ukupno potrebne energije. Plan je da u tekućoj godini taj procenat bude 100. Poslovni centri i kancelarije kompanije koje broje preko 60 hiljada zaposlenih biće snabdevene energijom koja je potrebna za rad a koja će dolaziti od obnovljivih izvora energije. Ovo podrazumeva 13 data centara i 150 kancelarija u gradovima širom sveta.

Foto: Reuters/ Steve Marcus