U poslednjih 5 godina Kina je upetostručila ne samo proizvodnju već i prodaju električnih autobusa. Od 2011. godine od kad se prati posebno rast prodaje do 2016. brojke su pokazale da je u pitanju skok sa manje od 20 hiljada na preko 100 hiljada godišnje.

Kina je neminovni lider u proizvodnji električnih vozila i trend rasta u Kini diktira i trend rasta svuda u svetu, ali i pokazuje neminovne ekonomske benefite, elektični autobusi su na duže staze mnogo jeftiniji od konvencionalnih, uz to što pružaju nemerljivo bolji kvalitet života i pomažu zaustavljanju globalnog otopljenja.

Prodaje električnih autobusa u Kini je svoj najveći skok doživela u poslednje dve godine. Do 2014. godine trend rasta se razvijao postepeno, a u 2015. i 2016. je doživao pravi bum. Samo u 2016. godini prodato je preko 115 hiljada električnih autobusa zemljama širom sveta.

Foto: www.news.cn