Francuska vlada odobrila je subvenciju u iznosu od 200 evra za kupovinu električnih bicikla. Ponuda za ovu subvenciju važiće samo do kraja januara sledeće godine, a došla je na inicijativu francuske ministarke ekologije i održivog razvoja, Segolen Rojal.

Doneta je i odluka da će se subvencionisati samo kupovina elektičnih bicikla modernijeg dizajna, što isključuje bicikle sa akumulatorom sa olovmnim punjenjem. Budući vlasnici ovih vozila takođe će biti u obavezi da ih ne preprodaju pre isteka godinu dana od trenutka kupovine.

Subvencije ovog tipa daju se u mnogim zemljama Evrope. Na prvom mestu je Norveška, koja svoje građane subvencioniše sa 1200 evra po kupljenom električnom biciklu.

Foto: Wave Electric Bike