Posle manje od godinu dana od njegovog postizanja u Parizu, Globalni sporazum o borbi protiv klimatskih promena stupa na snagu 4. novembra.  Na Konferenciji UN o klimatskim promenama održanoj krajem prošle godine u Parizu, od 192 zemlje potpisnice, njih 97 ratifikovala je sporazum do sada i tako se i administrativno obavezalo da ostvari cilj o ograničenju globalnog otopljenja planete. Ovaj cilj moguće je ostvariti samo umanjenjem emisije ugljen dioksida za 40 do 70 procenata a to pak može da se ostvari samo preusmeravanjem industrije, promenama u energetici i uvećanjem efikasnosti u građevinarstvu i drugim granama privrede koje najviše troše energiju. Prema procenama UN potrebno je uložiti od 5 do sedam miliardi dolara godišnje da bi proklamovani ciljevi bili ostvarivi i da bi globalni trend otopljavanja bio usporen.