Naftna industrija Srbije predstavila je rezultate svog poslovanje za prošlu godinu, te je uprkos padu cene nafte i prirodnog gasa, smanjenju obima domaćeg tržišta goriva i rastu poreskih opterećenja, ostvarila neto prihod od 48,4 milijarde dinara, što je rast za 2,5% u odnosu na 2012, navode u NIS-u. Naftna industrija Srbije je takođe za trećinu povećala svoje učešće u budžetu republike kroz poreska opterećenja koja su prošle godine dostigla iznos od 120,6 milijardi dinara.

Za tekuću godinu najavljen je razvoj velikih dugoročnih projekata, poput modernizacije Rafinerije „Novi Sad“,  zatim ulaganje u dubinu prerade u Rafineriji „Pančevo“, ali i nastavak izvoza i širenje mreže benzinskih stanica u regionu. Za sada u Bugarskoj ima 30, u Rumuniji 14, odnosno 36 stanica u Bosni i Hercegovini.

„Tokom prošle godine smo bili fokusirani na povećanje sopstvene efikasnosti i uvođenje novih tehnologija. Godina 2014. će biti još složenija. Pred nama su zadaci vezani za realizaciju novih projekata, što će biti komplikovano, imajući u vidu nastavak kriznih trendova u regionalnoj ekonomiji i problem slabe platežne moći velikih potrošača naših derivata“, istakao je generalni direktor NIS-a, Kiril Kravčenko.