Kada je reč obnovljivim izvorima, svetski stručnjaci su veoma optimistični i veruju da će 2014. godina doneti dosta pomaka u ovoj sferi. Kako navodi magazin „Renewable energy world“ bankarski sektor, razni fondovi, ali i individualni investitori su se upoznali sa prednostima i rizicima koje sa sobom nose alternativni izvori, tako da su sada spremniji da se upuste u investiranje i razvoj obnovljivih izvora energije.

Značajniji priliv kapitala tokom 2014. omogući će i veće učešće „zelenih“ kilovata u energetskom miksu. Osim toga, polako se širi trend da se kompanije iz drugih sfera priključuju borbi za alternativno dobijanje električne energije. Pozitivan primer je Google, koji je uložio ogromna sredstva u solarne farme, ali i Penzioni fond iz Danske koji godinama ulaže u projekte obnovljivih izvora.