Srpski Institut za nuklearne nauke Vinča, našao se u grupi sa još deset univerziteta i tehničkih instituta koji će dobiti 2,4 miliona evra iz fondova EU. Novac je namenjen razvoju ovih institucija, kako bi se privukli vrhunski naučnici i na taj način manje razvijenim centrima pružila šansa da se na adekvatan način takmiče sa ostalim naučnim centrima u okviru Evropskog istraživačkog prostora.

Osim Srbije, sredstva za razvoj nauke dobiće univerziteti i instituti iz Hrvatske, Belgije, Češke, Estonije, Poljske, Portugalije, Slovačke, Slovenije i Španije. Na evropski projekat ERA Chairs se prijavilo 111 organizacija, a izabrane su dobile sredstva predviđena za povećanje kapaciteta za istraživanje kako bi svaki institut pobošljao svoju poziciju na međunarodnoj sceni.