Evropska komisija objavila je nekoliko preporuka  za eksploataciju gasa iz škriljaca. U zemljama Evropske unije još uvek nije počela proizvodnja gasa na ovaj način, ali je javnost već podeljena.  U preporukama komisije ne stoji ni za ni protiv, već se članicama preporučuje  da eksploatišu gas u skladu sa standardima najbolje prakse i da osiguraju da se ta najbolja praksa konstantno primenjuje. Kako prenosi portal Euractiv.rs, od zemalja EU se takođe traži da provere kvalitet vode, vazduha i zemljišta pre nego što počnu projekat eksploatacije gasa iz škriljaca kako bi mogle da prate promene i reaguju u slučaju rizika. Tu je i preporuka koja se tiče kontrole emisije štetnih gasova u atmosferu, uključujući onih sa efektima staklene bašte, i to putem izdvajanja gasova. Konačno, Komisija preporučuje da se javnost obavesti o hemikalijama koje se koriste na svakom pojedinačnom izvoru.