Proizvodnja električne energije uz pomoć sunčane svetlosti polako uzima maha u prvom solarnom parku u Srbiji. Nakon priključenja na 35-kilovatni dalekovod elektromreže Jugoistok, stigli su i prvi kilovati za Elektroprivredu Srbije. Ukupno 4260 fotonaponskih panela, pojedinačne snage 425 vati, prikuplja sunčevu svetlost i daje prve kilovate. Za sada u Srbiji postoji samo jedan solarni park i on se nalazi na teritoriji Kladova, u mestu Velesnici, koji raspolaže instalisanom snagom od jednog megavata. U prvu fazu radova koja je počela u julu prošle godine, kompanija „Solaris energy“ je uložila 1,7 miliona evra. Početak druge faze radova planiran je za proleće, a do tada će u radu biti 8.000 kvadrata panela.