Globalno zagrevanje je trend koji se ne dovodi u pitanje, a blaže zime i više godišnje temperature u proseku je trend koji će nas pratiti u narednim godinama. Američka agencija za okeane i atmosferu (NOAA)  koja meri temperature od 1880. godine, kažu da je godina za nama bila četvrta najtoplija od kada je počelo merenje.

Prosečna temepratura na kopnu i na okeanima u 2013. godini iznosila je 14,52 stepena Celzijusa, što je je 0,62 stepena više nego prosek u prošlom veku. Temperatura na planeti je od 1880. godine ravnomerno po deceniji rasla za 0,06 stepeni, da bi se u poslednjih 50 godina temperatura povećavala za 0,15 stepeni svake decenije.

Zbog toga sve godine ovog veka spadaju među 15 najtoplijih godina od početka merenja temperature. Tri najtoplije godine koje su za sada zabeležene bile su 1998, 2005. i 2010.