Mišljenje naučnika širom sveta jeste da će se afrički kontinent podeliti na dva dela, ali još ne znaju kada bi to zaista moglo da se dogodi. Razlog za ovakva mišljenja su pukotine otkrivene na Afaru u Etiopiji, a koje su zapravo procepi u početnom stadijumu stvaranja novog okeanskog bazena. Ispod pukotina se nalazi oko 500 kubnih kilometara magme koja može da izbije na površinu. S obzirom da je dubina na kojoj se ova magma nalazi veća od uobičajenih ne može se tačno utvrditi kada bi ona mogla da izbije na površinu.