Zasaditi milion sadnica drveća širom sveta na pet kontinenata. Ovo je cilj koji je sebi postavila grupa kompanija i organizacija koju predvodi američki UPS, a učestvuju Mreža Dan Zemlje, Fondancija Nacionalni park, Fondacija Arbor Day i Konzervacija prirode. Ova globalna inicijativa pošumljavanja planete je odgovor na neprekidnu ugroženost  šuma i drveća zbog seče i klimatskih promena.  Milion stabala će, prema proračunima organizatora, imati sledeće efekte: u jednoj deceniji apsorbovaće 38.000 tona ugljen- dioksida, i na taj način ukloniti štetni uticaj 8000 putničkih vozila; obezbediće dovoljno kiseonika za 4 miliona ljudi dnevno; za pedeset godina ukloniće štetu koju donosi zagađenje vazduha u vrednosti od 64 milijarde dolara.