Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) pripremila je kreditne linije u vrednosti od 75 miliona evra, kojima će pomoći projekte održive energetske efikasnosti na Zapadnom Balkanu (WeBSEFF II).  Ovaj novi finansijski okvir nadovezuje se na uspeh prvog programa energetske efikanosti u iznosu od 60 miliona evra, koji je EBRD zajedno sa osam banaka iz regiona pokrenula 2009. godine.

Kreditne linije namenjene su lokalnim bankama u zemljama Zapadnog Balkana za kreditiranje privatnih i opštinskih korisnika investicija u energetsku efikasnost i obnovljive izvore energije. Ovaj program podržala je i Evropska Unija sa 11,5 miliona evra bespovratnih sredstava za programe tehničke saradnje, besplatnih konsultacija i besplatne revizije energetske potrošnje.

Izvor: Beta