Uslovi korišćenja sadržaja portala Energynews

Celokupan sadržaj, u pisanoj, video, grafičkoj ili drugoj formi objavljen na adresi www.energynews.rs ili u drugim medijima preuzeto sa ove adrese je u potpunosti vlasništvo Medimastera. Sadržaj portala slobodan je za dalje delimično prenošenje ili citiranje uz originalnu naznaku izvora i upućivanje ka izvornoj stranici bilo linkom, bilo navođenjem punog imena izvora. Svako kršenje ovog pravila smatraće se povredom autorskih prava Medimastera i podleže zakonskim odredbama o zaštiti autorskih prava. Kao zvanično sredstvo javnog informisanja portal Energynews objavljuje informacije ili gledišta profesionalno i odgovorno, ali prenoseći tuđa gledišta ne znači da ih neminovno i zastupa. Prenoseći podatke koje dobijamo od zvaničnih institucija ili bilo koje druge institucije ili pojedinca, možemo ukazati na njihovu verovatnu tačnost ili netačnost, ali ne možemo za njih garantovati.  

U formiranju sadržaja portala Energynews učestvuje tim koji je okupljen oko ovog i drugih Mediamaster projekata i poslova KeyConnection Media. Naše sedište je u Beogradu, ali su naše teme u celom svetu. Naš izraz su priče, fotografije i video snimci, a njih kreiraju ili produciraju medijski profesionalci raznih profila, od novinara do dizajnera i montažera. U ovom trenutku osposobljeni smo da produciramo sve sadržaje i sve formate za print, web i TV. Radimo u sopstvenim produkcijskim kapacitetima, ne prenosimo poslove na druge i direktni smo kreatori svih projekata koje potpisujemo. Medimaster funkcioniše kao neprofitna organizacija, i svoje projekte ostvaruje uz pomoć drugih, i tu pomoć koristi za širenje ideja, informacija i znanja.  S druge strane, KeyConnection Media koju čini isti tim ljudi koji je pokrenuo portal Energynews, funkcioniše kao nezavisna produkcijska kuća. Ukoliko želite da sarađujete sa nama na jedan ili drugi način, slobodno nam se obratite.

Portal o obnovljivim izvorima energije, zelenoj ekonomiji i zaštiti životne sredina

Portal  Energynews  nastao je polovinom 2011. godine.  U međuvremenu  ovde je objavljeno na stotine vesti, fotografija, dokumenata i video klipova u kojima je predstavljen velik broj informacija bitnih za održivi razvoj Srbije. Oblast obnovljivih izvora energije u Srbiji je u apsolutnom povoju, ali  verujemo da će budućnost preseliti trendove iz sveta i na ove prostore, pogotovu zbog toga što i sami zakoni Srbije i reforma oblasti energetike, a pre svega budućnost životne sredine,  to traže.  U međuvremenu, na portalu www.energynews.rs  objavljujemo i objavljivaćemo sve vesti ili prikaze događaja koji su u neposrednoj vezi sa napredovanjem u oblasti korišćenja obnovljivih izvora energije u Srbiji. Oblast koja nas takođe zanima, a obuhvata područje šire od obnovljivih izvora, je zelena ekonomija. Vidimo je kao potpuno revolucionarnu stvar u svetu biznisa, i svetu ekologije u kom sva održiva rešenja nalaze svoj kvantitativni, to jest finansijski izraz. Verujemo da će i ova oblast  u bližoj budućnosti biti veoma važna i u svetu malih i privatnih, preduzetničkih inicijativa i da će preobratiti ekonomiju ove zemlje. Na našem portalu  posebno smo odvojili  kategoriju „svet.“ Ne zato što Srbija i region ne pripadaju svetu, već zato što je u velikom broju ekonomski razvijenih zemalja  ova oblast energetike i tehnologija za nju vezana u velikom usponu i taj trend zaslužuje da bude primećen i kod nas.  Ono što ćemo na portalu tek objaviti je jedan od naših najvažnijih poslova do sada – mapa projekata obnovljivih izvora energije u Srbiji. Očekujemo da će biti postavljena u svom interaktivnom obliku na ovom mestu do kraja ove godine.

„Verujemo u nove ideje i njihovu moć da menjaju svet i utiču na svakodnevni život ljudi“

Osnivač portala Energynews.rs je Mediamaster, udruženje građana koje podržava i kreira inicijative, akcije, projekte i medijske proizvode bitne za kuturu i praksu budućeg održivog razvoja Srbije.  Medimaster u svom timu okuplja medijske profesionalce, eksperte i prijatelje zainteresovane za održivi razvoj Srbije. U svom radu bavimo se globalnim izazovima pred kojima se nalazi životna sredina u Srbiji i u svetu. Oslanjamo se na tradicionalne i nove medijske formate i komunikaciju usmerene prema građanima Srbije i vlastima u Srbiji porukom o neophodnosti širokog i slobodnog pristupa uticaju na proces donošenja odluka u oblasti obnovljivih izvora energije, očuvanja i zaštite životne sredine i podrške održivom razvoju Srbije.

Na širokom medijskom polju objašnjavamo zašto je održiva budućnost Srbije važna. Izveštavamo o tome. Osnivači udruženja Mediamaster ovim pitanjima bave se veoma dugo i u poslednjih pet godina kroz različite medijske formate i komunikaciju u dnevnim novinama i magazinima, na TV kanalima i na društvenim mrežama i na internetu, posebno na pretraživaču  You Tube. U direktnom radu s ljudima nastojimo da uvećamo nivo znanja ili poznavanja oblasti održivog razvoja, obnovljivih izvora energije i očuvanja životne sredine. S tim ciljem organizujemo društvene događaje i besplatne treninge i obuke.

Mediamaster kreira i producira audio i video materijal i on line sadržaje koji predstavljaju i objašnjavaju činjenice, informacije i analize bitne za pitanja korišćenja obnovljivih izvora energije i održivog razvoja u celini.

Mediamaster tim počeo je da razvija portal o obnovljivim izvorima energije, zelenoj ekonomiji i životnoj sredini www.energynews.rs sredinom 2011. godine. 

Energija vetra u Srbiji