Uslovi korišćenja sadržaja portala Energynews

Celokupan sadržaj, u pisanoj, video, grafičkoj ili drugoj formi objavljen na adresi www.energynews.rs ili u drugim medijima preuzeto sa ove adrese je u potpunosti vlasništvo Medimastera. Sadržaj portala slobodan je za dalje delimično prenošenje ili citiranje uz originalnu naznaku izvora i upućivanje ka izvornoj stranici bilo linkom, bilo navođenjem punog imena izvora. Svako kršenje ovog pravila smatraće se povredom autorskih prava Medimastera i podleže zakonskim odredbama o zaštiti autorskih prava. Kao zvanično sredstvo javnog informisanja portal Energynews objavljuje informacije ili gledišta profesionalno i odgovorno, ali prenoseći tuđa gledišta ne znači da ih neminovno i zastupa. Prenoseći podatke koje dobijamo od zvaničnih institucija ili bilo koje druge institucije ili pojedinca, možemo ukazati na njihovu verovatnu tačnost ili netačnost, ali ne možemo za njih garantovati.