Po ugledu na iskustva velikih svetskih medija, Nezavisno društvo novinara Vojvodine (NDNV) pokrenulo je prošle godine servis za donacije čitalaca za on line portale Autonomija, Autonomija na mađarskom i Voice, čiji je izdavač. Na ovaj način urednici i novinari ne samo da su iskoristili mogućnosti tehnologije na putu do donacija čitalaca, već su i osnažili vezu sa svojom zajednicom zbog koje i postoje.

U programu za postizanje samoodrživosti medija uz podršku međunarodnih  organizacija IREX i USAID, tri portala – autonomija.info, hu.autonomija.info i voice.org.rs nedavno su ušli u završnicu prvog ciklusa u radu on line servisa za novčanu podršku od strane građana i čitalaca. Uspeh ove kampanje i ovog servisa pokazuje ne samo mogućnosti novih modela samoodrživosti, već govori i o odnosu građana prema sadržaju koji ovi mediji objavljuju.“Ono što mogu da kažem, jeste da se tokom ove kampanje pokazalo da Autonomija ima prijatelje u lokalnoj zajednici i da su tu ljudi koji su spremni da nam pomognu. Takođe imamo prijatelje i u novoj dijaspori koji su naši redovni doantori tako da i kad nas obeshrabri to što stalno godinama i godinama radimo iste teme, vidimo da nekako to ima smisla i da ljudi veruju da ima smisla podržati takve medije jer su  važni, ne samo zbog novinara i medija, već zbog demokratskih procesa u ovom društvu koji su, u vrloj zabrinjavajućoj fazi,” kaže Branka Dragović Savić, urednica portala Autonomija.

Iskustva i znanje stečeno u ovom procesu, NDNV je podelila sa svima, objavljujući sve korake u impelentaciji tog sistema na sajtu donations.ndnv.org. “Zapravo, to nije nešto posebno komplikovano. Potrebno je da imate svega nekoliko ljudi, dakle, nek, neke IT stručnjake, eventualno dizajnere koji bi osmislili kako će ta stranica da izgleda, da se potrude oko toga da nmona ne uzima puno podataka od lju,i jer niko neće sedeti i kliktati neke ogromne formulare da bi vam ostavio milion podataka. U suštini, potreban je tim od nekoliko ljudi koji će početi komunikaciju i sa bankom, ili sa eventualno nekim provajderima, ako je u pitanju druga vrsta trajnih naloga, i slično, ka čemu, recimo, i mi stremimo. Tako da, u suštini, je potrebna podrška IT sektora,” navodi Maja Leđenac (NDNV) i dodaje: “Mi smo sve stvari koje smo prošli, zapravo, izvukli i pretvorili u tekst, slike, u primere i izdali jednu publikaciju koja se naravno nalazi na našem sajtu u ndnv.org i svako ko želi i misli da ima iza sebe zajednicu koja može na ovaj način da ga podrži, kroz naše iskustvo može na vrlo jednostavan način može i sam sebi da instalira ovaj sistem.”