Kompanije Hitachi Automotive Systems i Honda ulaze u zajednički biznis proizvodnje električnih vozila. Ove dve kompanijepotpisale su nedavno Memorandum o razumevanju kojim je definisano zajedničko ulaganje u razvoj, proizvodnju i prodaju električnih vozila. Formalno potpisivanje ugovora uslediće u martu ove godine što znači da će dve kompanije posle dve decenije odvojenog rada na motorima i vozilima na električni pogon sada udružiti snage na tržištu koje neprekidno raste. Potreba za električnim automobilima se uvećava i zajednička kompanija je odgovor na povećane zahteve tržišta. Uz sve to i Hitachi kao proizvođač motora za električna vozila i Honda  će nastaviti rad na promociji zelenih vozila, najavljeno je u saopštenju prilikom potpisivanja memoranduma.

Foto: World Honda