Softverska industrija najviše se razvila upravo na rešavanju problema i stvaranju prečica u rešavanju tih problema, u raznim industrijama. Ako se u početku ovaj stručni sektor usmeravao na takođe veoma stručne korisnike iz iste branše, danas je polje njegove primene neograničeno u svim industrijama. Jedna od onih u kojoj će tek naći svoju široku primenu je agrobiznis. Miloš Milić i njegov tim projektom Farmia.rs osvajaju jednu nišu u ovom sektoru.

„Farmia.rs je specijalizovani sajt za trgovinu domaćim životinjama koji omogućava farmerima da plasiraju svoje životinje širem krugu potencijalnih kupaca i da pronađu specifične životinje“, objašnjava Miloš i nastavlja: „I ne samo to, već sam sajt nudi i mogućnost da se poljoprivrednici edukuju, znači da vide koje su to vrste životinja i rase koje su pogodne za gajenje u nekim njihovim oblastima, zašto su one dobre, da li se sa njima trguje, mogu da pogledaju trendove cena koje su trenutno aktuelne na tržištu“, objašnjava Miloš.

Na ovom sajtu farmeri mogu napraviti prezentaciju svoje farme i beležiti sve promene koje se na njoj dešavaju. Bilo bi potpuno pogrešno ovaj projekat shvatiti kao puki oglasni prostor za prodaju domaćih životinja.

„Postoji jako puno portala ili oglasnika koji dans nude da bilo ko ili bilo kakav oglas postavite na internet. Međutim mi nismo to. Mi nismo jednostavno oglasnik, iako na prvi pogled to tako izgleda. Zaista se aktivno bavimo izgradnjom mreže kupaca i prodavaca, gledamo kako da im zaista pružimo vrednost. To je sistem spajanja. Jednostavno kod nas kada postavite ponudu, mi automatski sa druge strane znamo ko je zainteresovan za takvu vrstu ponude i automatski ga spajamo sa samim kupcem“, naglašava Miloš.

Na primeru Farmije rs vidimo ukrštanje dve grupe znanja, softver i veb s jedne, i poznavanje važne grane agrobiznisa, s druge strane. Intenzivan razvoj Farmije počinje 2013.  godine, od trenutka kada su Miloš i njegov partner uz pomoć investicije bugarskog akceleratora došli do mogućnosti da napuste svoje ranije poslove i posvete se ovom projektu. Pitamo Miloša šta bi on preporučio nekome ko razmišlja da krene ovim putem.

„Morate biti spremni da brzo učite i koristite znanje koje je stečeno i da jednostavno non stop se okrećete nazad da vidite kako možete da poboljšate omno što ste uradili. Morate se kretati u određenim krugovima ljudi koji vam kasnije mogu pomoći“, poručuje Miloš Milić. „Trenutno u zemlji postoji start- ap zajednica, postoje ljudi koji su već pokrenuli biznise od kojih ćete sutradan dobijati sjajne savete. Jednostavno ne možete sami, ne možete sve da znate, izazovi su konstanto tu i zato je potrebno da imate dobre kontakte“.