U procesu digitalizacije društva, jedan od prvih koraka je postavljanje na noge sistema eUprave. Od pisane strategije do formiranja Kancelarije za IT i eUpravu, Vlada Srbije je napravila nekoliko konkretnih poteza na planu razvoja ovog servisa.

Ispostavlja se da je to bio složen proces.

„U svemu što smo krenuli da radimo u eUpravi, nažalost, morali smo da krenemo od nule“, za portal Energynews objašnjava predsednica Vlade, Ana Brnabić. „Kada smo hteli da napravimo centralni registar stanovništva, kako bi pružali efikasnije usluge građanima i da bi oni mogli da sa bilo kog mesta pristupaju uslugama koje im pruža država, videli smo da nije rešen problem prenosa matičnih knjiga u elektronski oblik, nešto što je trebalo mnogo ranije da se uradi. Onda smo to napravili. Onda smo uvideli da plaćanje preko eUprave takođe nije moguće, pa smo i to uradili.

Da bi funkcionalnost eUprave bila zaokružena bio potreban je i jedinstveni adresni registar, koji takođe nije postojao. Pri njegovoj izradi, pojavili su se novi problemi.

„Preko polovine građana Srbije nema validnu adresu, odnosno ili živi u ulici koja nema ime ili živi u kući, takozvanoj bb, bez broja. Tako da smo onda sa Republičkim geodetskim zavodom krenuli u celokupni projekat adresnog registra. Ali zaista, u svemu što smo krenuli, krenuli smo nažalost od nule“, kaže Ana Brnabić.

Iako su elektronski servisi i usluge još uvek nešto na čemu treba i dalje raditi i razvijati, Ana Brnabić je uverena da je proces digitalizacije na pravom putu.

„Ono što ja mogu da garantujem, a to je u mandatu ove Vlade je da ćemo mi napraviti osnove za sve te servise, da ćemo napraviti osnovne registre, centralni registar građana, registar adresnih podataka, da ćemo raditi takođe i na registru imovine“, kaže Ana Brnabić i dodaje: „Kada to budemo imali, sa elektronskim plaćanjem, ukidanjem pečata i uvođenjem elektronskog potpisa, povezivanjem tih servisnih magistrala i automatske razmene podataka između toga, ne samo da ćemo imati elektronsku uslugu po meri građana i biznisa Srbije, nego ćemo imati elektronsku upravu koja će sigurno biti jedna od vodećih u Evropi“.

Još jedno pitanje koje se nameće je kako će i kojom brzinom državna uprava Srbije usvojiti digitalne procese poslovanja na svim nivoima? Odgovor smo potražili u Kancelariji za IT i eUpravu.

„Kada analiziramo kako se lokalne samouprave ponašaju u korišćenju savremenih informacionih sistema eUprave, imate odmah trećinu opština koje brzo krenu sa uvođenjem, imate trećinu onih lokalnih samouprava koje tek pod nekim posebnim pritiskom kreću, a imate trećinu onih koji uopšte i ne razmišljaju to da koriste“, objašnjava direktor Kancelarije za IT i eUpravu, Mihajlo Jovanović i naglašava: „Jedno je napraviti dobar informacioni sistem koji treba da koriste sve lokalne samouprave, ali posebna stvar je kako taj informacioni sistem približiti onim radnicima koji treba da ga koriste na šalterima, kako ih obučiti, kako prevazići otpore i prepreke koji često postoje. Naš pristup je sistematski i radimo na ovome svakodnevno, kako bi uspostavili jasne standarde u korišćenju savremenih sistema elektronske uprave za sve građane Srbije“.

Izvor: Produkcija KC Media