Nedavno započet projekat „Šarenolika saradnja“ događa se na relaciji Segedin – Palić- Morahalom. Saradnja u ovoj pograničnoj oblasti doneće njenim građanima nove izvore informacija o kulturnim  događajima, nove događaje i dva nova doma kulture. Ovo je prvi odobren i započet projekat u novom pozivu u okviru IPA projekata pogranične saradnje Mađarska – Srbija koju finansira Evropska unija.

Iako su fizički veoma blizu, mesta u mađarsko – srpskoj pograničnoj oblasti, odnosno njihov kulturni život ne prate dovoljno aktuelne višejezične informacije. „Veliki problem je što jako malo znamo o kulturnom životu jedni drugih. Tako da, ako bih ja htela da idem na primer u Vojvodinu da učestvujem na događaju, na kulturnom događaju, u pozorištu, na izložbi i slično, ja nemam nikakav izvor informacija koji mogu da pročitam, na mađarskom ili čak na engleskom,“ objašnjava Ana Čokaši, lider tima „Šarenolike saradnje.“ Na inicijalnom sastanku u Segedinu razrađen je plan rada. Osim višejezične agencije koja će distribuirati vesti o životu u ovom području, zatim i novih kulturnih događaja, projekat će na kraju doneti i dva nova objekta. Jedan Dom kulture će biti podignut u Morahalomu, malom pograničnom mestu u Mađarskoj. Drugi će biti podignut na Paliću. „Taj Dom kulture će biti na neto površini od 1000 kvadratnih metara, što znači da će biti na 3 nivoa, sa tri probne sale, a najveća će moći da primi preko 250 ljudi,“ objašnjava Time Horvat, članica tima sa subotičke strane.

Tim „Šarenolike saradnje“ čine još i predstavnici grada Novog Sada, koji je takođe, kao buduća evropska prestonica  kulture uključen u ovaj projekat. Pogranična saradnja Mađarske i Srbije već vrlo dugo donosi koristi građanima ovog područja. Jedan od najatraktivnijih projekata koji je možda zasenio i mnoge druge, manje vidljive je obnova kulturno istorijskih spomenika iz doba secesije. U tom projektu koji spada u očuvanje kulturnog nasleđa, obnovljena je Grofova palata u Segedinu, i istočna fasada sinagoge u Subotici. Urađeni su i planovi za obnovu Šaferove palate u Segedinu.

Obnova sinagoge u Subotici  i danas traje i u toku je restauracija njene unutrašnjosti. Na ovom primeru vidi se da dobri inicijalni potezi donose kontinuitet i nove fondove. Ali, nije sve samo u novcu. „Jako je bitan taj ljudski faktor, ta saradnja. Jeste da mi nešto stvaramo što je jako korisno za celo ovo društvo, ali stvaramo i vezu i tu ljudsku stranu. Naravno da ne govorimo o tome koliko povezujemo privredu i turizam i sve pospešujemo preko ovih programa. Ja sam oduševljena što je to uopšte Evropska unija podržala, ove prekogranične saradnje, i samo navijam za to da nam odobri još više sredstva za ove korisne stvari,“ ističe Melinda Nađ Kišereš, menadžer projekta obnove sinagoge.

Naša sagovornica bila je i menadžer projekta izgradnje pristupnog puta za malogranični prelaz Bački Vinogradi – Ašothalom, koji je takođe finansirala EU u okviru fonda prekogranične saradnje. U novom pozivu IPA projekata 2014 – 20120, dominiraju određene oblasti. „Glavna ideja i glavni fokus projekta je i dalje harmonizovani razvoj graničnih područja, intenzivna ekonomska saradnja organizacija sa obe strane granice i održivo iskorišćavanje prirodnih i kulturnih dobara obe zemlje. To su ključne tačke sadašnjeg, tekućeg programa, a programski prioriteti su kao i u prošlom pozivu. To su razvoj prekograničnih saobraćajnih ruta, saradnja državnih preduzeća koja se bave vodama, proširivanje i razvoj zajedničke turističke ponude, povećana ekonomska saradnja između malih i srednjih preduzeća i razvoj preduzetništva u obe zemlje. To su oblasti u okviru kojih će predstavnici Srbije i Mađarske izabrati projekte za implementaciju,“ navodi Peter Rac, predstavnik zajedničke kancelarije Interreg IPA projekata saradnje Mađarske i Srbije.

S.Ć.