Da li ćemo u bliskoj budućnosti dobiti novi lek prirodnog porekla efikasan u lečenju bolesti čiji je uzrok heliko bakterija? Odgovor na ovo pitanje, važno za sve ljude koji boluju od gastritisa, čira na 12-palačnom crevu, ili karcinoma želuca leži u saradnji naučnika iz Segedina i Novog Sada. Naime, Laboratorija za ispitivanje prirodnih resursa farmakološki i biološki aktivnih jedinjenja (LAFIB, Novosadski univerzitet) i naučnici Mađarske akademije nauka iz Segedina sarađivali na ovakvom naučnom projektu i približili se novom leku.

Oko polovine svetske populacije ima helicobacter pylori u želucu, a kod oko 20 odsto ova bakterija izaziva bolesti i mora se lečiti.Zbog toga on danas predstavlja veoma aktuelnu temu za istraživanje, za pronalaženje novih lekova pošto aktuelna terapija podrazumeva kombinaciju više različitih antibiotika, vrlo se teško podnosi i bakterije stiču rezistentnost,“ navodi dr Nataša Simin, iz LAFIB-a, laboratorije u kojoj se otkrivaju novi lekovi biljnog, prirodnog porekla. Potencijalni novi preparat istraživan je u saradnji sa naučnicima biološkog istraživačkog centra Mađarske akademije nauka, a ceo projekat podržan je novcem iz fonda IPA programa prekogranične saradnje. Ovu saradnju obeležilo je međusobno dopunjavanje i razmena znanja.

„Oni su razvili jednu veoma prefinjenu metodu aplikacije leka kod miševa u želudac što mi nismo radili do tada i što smo videli kod njih, jer to nije nešto što se sreće baš u svakoj laboratoriji i na svakom koraku,“ navodi dr Marija Lesjak, i dodaje: „S druge strane oni su kod nas videli kako mi vršimo hemijsku analizu etarskih ulja što za njih nije bilo baš svakidašnja praksa jer se bave potpuno drugim nekim stvarima.“

Rezultat višegodišnjeg projekta bio je preparat vrlo efikasan u istrebljenju helicobakter pylori na životinjama, koji nije ispoljio nikakve toksične efekte. Ovi rezultati su potvrdili da preparat, budući lek, ima sve predispozicije za dalje ispitivanje. Istraživanje će biti nastavljeno ukoliko u okviru IPA programa prekogranične saradnje Mađarske i Srbije projekat bude odobren.

„Uključili smo još neke institucije u tom sledećem projektu. Pored LAFIB-a i Mađarske akademije nauka uključili smo i dve gastroenterološke klinike dakle jedna u Novom Sadu, jedna u Segedinu i nadamo se uspehu. U septembru se očekuju ti rezultati, da li smo prošli, da li smo dobili ovaj projekat, da li ćemo biti u mogućnosti da dobijemo sredstva i da završimo ovu priču koja je u svakom slučaju interesantna i obećavajuća,“ kaže Nataša Simin. Nastavak saradnje dovešće do neškodljivog i prirodnog preparata koji će biti primenjivan u lečenju veoma rasprostranjenih oboljenja koje izaziva helicobakterija.

S.Ć.