Romsku zajednicu u Srbiji pogađaju mnogi problemi poput stanovanja, obrazovanja, zdravlja, prinudnih ranih brakova. Oni su pogotovo uočljivi kada govorimo o ženama unutar zajednice, koje često trpe višestruku diskriminaciju. Jedan od načina da se nasilje i diskriminacije smanje je ekonomsko osnaživanje žena Romkinja i to je jedan od glavnih projekata Romskog ženskog centra Bibija.

„Mi radimo uglavnom te projekte koji uključuju Romsku žensku mrežu i radimo po čitavoj Srbiji. U okviru projekta ekonomskog osnaživanja smo radili sve ove oblasti koje se odnose na Romkinje, i obrazovanje i zapošljavanje i zdravlje, jer su to sve najslabije tačke u životu žena. Takođe radimo sa UNICEF-om projekat koji je vezan za rani razvoj, jako nam je značajan taj projekat, jer je to osetljiva tema za mlade Romkinje i na tome radimo sa pet organizacija iz Romske ženske mreže u pet gradova, Pirot, Leskovac, Kragujevac, Kostolac i Beograd“, navodi Slavica Vasić iz Romskog ženskog centra Bibija.

Žene u marginalizovanim grupama su najčešće još marginalizovanije, a bez sopstvenog novca one postaju potpuno zavisne i često nevidljive. U takvim životnim uslovima, nasilje i sve vrste diskriminacija postaju svakodnevica.

„ Ukoliko ženu osnažimo, ona neće ostati ni u situaciji nasilja, njena deca će biti obrazovana, imaće bolju zdravstvenu situaciju jer naravno, kada imate novca mnogo je toga dostupnije. Od 600 žena koje su prošle kroz naše programe ekonomskog osnaživanja njih 400 ima posao. Žene završavaju kurseve i dobijaju materijal za rad, a sa tim znanjem i materijalom mogu da rade i za sebe i za drugog“, kaže Slavica Vasić.

Ogroman problem za žene Romkinje su prinudni rani brakovi, za koje je najčešći izgovor teška materijalna situacija.

„ U naseljima gde duže radimo sa ženama došlo je do značajnog smanjenja ranih brakova. Devojčice uglavnom idu u školu i ne napuštaju je. Majke su im osnažene, zaposlene i daju takav primer i svojim ćerkama“, objašnjava Slavica Vasić i dodaje da je ekonomski osnažena žena simbol promene u svim oblastima. „ Zašto se ti rani brakovi ne dešavaju u inostranstvu, gde ima tako mnogo Roma - zato što sve žene rade, zato što imaju posao, zato što deca idu u školu. I ukoliko se sistem uključi u čitavu priču naravno da će doći do smanjenja ranih brakova, nasilja, diksriminacije i marginalizacije žena. I romska zajednica mora da se informiše i da se njima radi, ali ekonomski osnažene Romkinje koje imaju posao čine situaciju mnogo drugačijom“.