Narodna banka Srbije NBS saopštila je na svom portalu da će trgovcima u Srbiji dostaviti letak čiji sadržaj govori o plaćanju platnim karticama i odnosu sa bankama u tom polju. Letak objavljen u celini na sajtu NBS govori o pravima trgovaca u odnosu sa bankama, a najviše o sistemu međubankarskih naknada na račun trgovaca. Uputstvo, tačnije saveti trgovcima dati su na osnovu Zakona o međubankarskim naknadama koji će biti primenjivan od decembra ove godine. Prema ovom Zakonu, trgovci će biti u mogućnosti da određene kartice odbijaju, ako na ulazu u prodavnicu jasno naznače koje su kartice kod njih nepoželjne. Ali, neće moći da u cenu ugrade troškove elektronskog plaćanja. Banke neće imati pravo na bilo kakvo uslovljavanje trgovaca ili zahtev o obaveznom korišćenju kartice koje banka nudi. To su neke od informacija koje stoje u letku. 

Najveći problem kartice stvaraju  trgovcima, pa tako i kupcima zbog veoma visokih bankarskih naknada, daleko višim od onih u Evropi. Uz bankarsku maržu, na visinu nadoknade utiču i cene kartičnhi sistema koje se međusobno takođe razlikuj, podseća NBS u svom letku.

Suština novog Zakona sastoji se u limitiranju nadoknada. Od decembra pa narednih pola godine, kako objavljuje NBS, međubankarska naknada "će biti maksimalno 0,5 odsto vrednosti izvršene transakcije za debitne, odnosno 0,6 odsto za kreditne kartice." Sve ovo je više nego duplo skuplje u odnosu na provizije banaka u Evropi. Na evropski prosek ćemo još čekati. Naime, NBS piše u letku da će ove naknade biti "na evropskom nivou", odnosno 0,2% za debitne i 0,3% za kreditne kartice" posle 18. juna 2019. godine.