Konferencija Reshaping Work biće održana u Novom Sadu 27. i 28. februara 2020. U organizaciji Centra za javne politike u ova dva dana biće reči o platformskoj ekonomiji i njenom usponu u regionu i svetu. Posebno će biti sagledan ekonomski i socijalni položaj platformskih radnika, sa fokusom na frilensere. Događaj i projekat su deo globalnog Reshaping Work iniciranog pre nekoliko godina. Konferenciju prati izložba sa ovom tematikom,  program osim predstavljanja istraživanja sa ovom tematikom najavljuje i diskusije platformskih radnika.  

Portal na adresi pancevo.city upada u oči po širokom zahvatu tema kao i pismenosti i stilu tekstova. Ujedno, to je i lokalni medij, nastao kao efekat nezadovoljstva njegovih osnivača onim što mediji danas nude.

Sa razvojem interneta nastalo je takozvano preduzetničko novinarstvo, a ono podrazumeva da novinar zna pored web veština izveštavanja i odgovor na pitanje kako da zaradi. Razviti sopstveni medij na internetu, u moru ogromne konkurencije u kojoj veliki vladaju, nije lako ali jeste dostižno.

Društveni centar „Evo ruka“ je počeo od nule i posle pet godina postao je agilno i prepoznatljivo  mesto okupljanja, aktivizma i kretivnog rada na polju podrške deci i roditeljima dece sa invaliditetom. Vodi ga Ana Knežević a koriste ga deca, porodice, aktivisti i svi zainteresovani za razvoj inkluzije u Srbiji. Posebno polje koje su osvojili na putu ka samoodrživosti je socijalno preduzetništvo

Romsku zajednicu u Srbiji pogađaju mnogi problemi poput stanovanja, obrazovanja, zdravlja, prinudnih ranih brakova. Oni su pogotovo uočljivi kada govorimo o ženama unutar zajednice, koje često trpe višestruku diskriminaciju. Jedan od načina da se nasilje i diskriminacije smanje je ekonomsko osnaživanje žena Romkinja i to je jedan od glavnih projekata Romskog ženskog centra Bibija.

Iako se u poslednje vreme određene poslovne politike i zakoni usklađuju sa potrebama tržišta i dalje postoji previše opštih mesta i tumačenja koja otežavaju poslovanje iz Srbije. Ovo se pogotovo odnosi na IT privredu.

Narodna banka Srbije NBS saopštila je na svom portalu da će trgovcima u Srbiji dostaviti letak čiji sadržaj govori o plaćanju platnim karticama i odnosu sa bankama u tom polju. Letak objavljen u celini na sajtu NBS govori o pravima trgovaca u odnosu sa bankama, a najviše o sistemu međubankarskih naknada na račun trgovaca. Uputstvo, tačnije saveti trgovcima dati su na osnovu Zakona o međubankarskim naknadama koji će biti primenjivan od decembra ove godine. Prema ovom Zakonu, trgovci će biti u mogućnosti da određene kartice odbijaju, ako na ulazu u prodavnicu jasno naznače koje su kartice kod njih nepoželjne. Ali, neće moći da u cenu ugrade troškove elektronskog plaćanja. Banke neće imati pravo na bilo kakvo uslovljavanje trgovaca ili zahtev o obaveznom korišćenju kartice koje banka nudi. To su neke od informacija koje stoje u letku. 

Najveći problem kartice stvaraju  trgovcima, pa tako i kupcima zbog veoma visokih bankarskih naknada, daleko višim od onih u Evropi. Uz bankarsku maržu, na visinu nadoknade utiču i cene kartičnhi sistema koje se međusobno takođe razlikuj, podseća NBS u svom letku.

Suština novog Zakona sastoji se u limitiranju nadoknada. Od decembra pa narednih pola godine, kako objavljuje NBS, međubankarska naknada "će biti maksimalno 0,5 odsto vrednosti izvršene transakcije za debitne, odnosno 0,6 odsto za kreditne kartice." Sve ovo je više nego duplo skuplje u odnosu na provizije banaka u Evropi. Na evropski prosek ćemo još čekati. Naime, NBS piše u letku da će ove naknade biti "na evropskom nivou", odnosno 0,2% za debitne i 0,3% za kreditne kartice" posle 18. juna 2019. godine.

 

Proglašavajući septembar za "Mesec paušalaca" NALED i Udruženje za razvoj preduzetništva najavili su i otvaranje portala JPD - javno privani dijalog na kojem će se sažimat iinicijative i predlozi u okviru reforme i promena u sistemu paušalnog oporezivanja. 

Reforma paušalnog oporezivanja došla je u centar pažnje javnosti ovog leta, kada su mediji preneli neke NALED-ove predloge predstojećih izmena za takozvane paušalce. Ovaj sistem je do sada podrazumevao jednostavno knjigovodstvo uz limitirani obrt sredstava, iznos poreza koji nije "uvezan" sa zaradom već kategorijom - grupom posla, odnosno proračunom Poreske uprave, i t.d.. Nova rešenja će pored ostalog preciznije utvrditi i to ko uopšte može biti preduzetnik. Za sada ih u Srbiji ima 116.000. U ovom sistemu posluje, pored ostali, i deo profesonalaca iz sfere u Srbiji vrlo uspešne IT industrije.

Za sve strane kojih se tiče proces reforme poreskog oporezivanja, od države koja će o njoj odlučivati, do samih preduzetnika, ostaje suštinsko pitanje - kako sačuvati dobra rešenja iz starog sistema, kako smanjiti papirologiju, kako uravnotežiti sistem poreskih opterećenja, kako sprovesti promeneai ne gušiti ovaj deo poslovnog sveta na kojem, naročito u uspešnim ekonomijama, počiva veliki deo privrede.  

Foto: NALED

ZrBizNet je za drugo - septembarsko okupljanje odabrao slogan "Pokreni se." Kako kažu organizatori ovog događaj u Zrenjaninu, on je "osmišljen da okupi preduzetnike i privrednike sa teritorije Srbije ali i drugih zemalja iz regiona, da pospeši komunikacija između privrednih subjekata, odnosno da stvori nove poslovne kontakte. Na ovom privrednom skupu, kompanije će imati mogućnost da se predstave, upoznaju i povežu sa drugim kompanijama, da se upoznaju sa institucijama podrške i da se edukuju iz raznih oblasti."

Biznis zajednice iz Banata, regiona Vojvodine i Srbije, i susednih zemalja okupiće se u Zrenjaninu, u hali Medison od 20 - 22. septembra 2018. Program čine B2B satstanci, prezentacije, predavanja i drugi prateći događaji, od predstavljanja zanatskih proizvoda regiona, preko sajma zapošljavanja do nagradne igre za posetioce.

Foto: ZrBizNet

 

Agencija za privredne registre APR pokrenulaje početkom ove godine servis e-prijava, odnosno elektronsko osnivanje preduzetničke firme. Od prvog oktobra e-prijava biće dozvoljena i takozvanim privrednim društvima (DOO) ali samo onima koji imaju jednog člana.

Osim osnivanja preduzetničke firme od e-servisa na portalu APR moguće je još i dostaviti finansijski izveštaj i tražiti građevinsku dozvolu. Za osnivanje je potrebno sve što i inače treba, ali je osnovna razlika u tome što je sve moguće uraditi on line. I nekoliko stotina dinara je jeftinije, a plaćanje dažbina APR-u  je takođe elektronsko. Ovaj način osnivanja firme mogli su od početka godine da koriste preduzetnici. Posle desetak meseci, tačnije od 1. oktobra 2018.  e-prijava se skromno širi i na privredna društva ali samo sa jednim članom, osnivačem. E-registracija će i u ovom slučaju biti jeftinija. "Pešački" će se i dalje osnivati svi ostali koji startuju sa DOO kompanijom (privredno društvo sa ograničenom odgovornošću) sa dva ili više članova - osnivača.