„Verujemo u nove ideje i njihovu moć da menjaju svet i utiču na svakodnevni život ljudi“

Osnivač portala Energynews.rs je Mediamaster, udruženje građana koje podržava i kreira inicijative, akcije, projekte i medijske proizvode bitne za kuturu i praksu budućeg održivog razvoja Srbije.  Medimaster u svom timu okuplja medijske profesionalce, eksperte i prijatelje zainteresovane za održivi razvoj Srbije. U svom radu bavimo se globalnim izazovima pred kojima se nalazi životna sredina u Srbiji i u svetu. Oslanjamo se na tradicionalne i nove medijske formate i komunikaciju usmerene prema građanima Srbije i vlastima u Srbiji porukom o neophodnosti širokog i slobodnog pristupa uticaju na proces donošenja odluka u oblasti obnovljivih izvora energije, očuvanja i zaštite životne sredine i podrške održivom razvoju Srbije.

Na širokom medijskom polju objašnjavamo zašto je održiva budućnost Srbije važna. Izveštavamo o tome. Osnivači udruženja Mediamaster ovim pitanjima bave se veoma dugo i u poslednjih pet godina kroz različite medijske formate i komunikaciju u dnevnim novinama i magazinima, na TV kanalima i na društvenim mrežama i na internetu, posebno na pretraživaču  You Tube. U direktnom radu s ljudima nastojimo da uvećamo nivo znanja ili poznavanja oblasti održivog razvoja, obnovljivih izvora energije i očuvanja životne sredine. S tim ciljem organizujemo društvene događaje i besplatne treninge i obuke.

Mediamaster kreira i producira audio i video materijal i on line sadržaje koji predstavljaju i objašnjavaju činjenice, informacije i analize bitne za pitanja korišćenja obnovljivih izvora energije i održivog razvoja u celini.

Mediamaster tim počeo je da razvija portal o obnovljivim izvorima energije, zelenoj ekonomiji i životnoj sredini www.energynews.rs sredinom 2011. godine.