Unesco je 2011. godine odlučio da 13. februar bude Svetski dan radija i da se na ovaj praznik slavi radio kao medij koji dopire do najširih slojeva društva. Ovaj datum je izabran zato što je 1946. prvi put emitovan program Radija UN. Nikola Tesla je prvi predstavio principe radija i prenos signala na velike daljine, pa se smatra jednim od pronalazača radija.